Datalogging fra Aranet

MODTAGERSTATIONER MED OP TIL 100 RADIO SENSORER

ComSystem tilbyder (som de eneste i Danmark) de utroligt alsidige, smidige og præcise trådløse overvågningssystemer fra lettiske Aranet som både findes i mini-udgaven med op til 12 sensorer og storindustrielle udgaver med 100 sensorer, som kan kobles sammen til et meget omfattende overvågningssystem med dataudveksling i et cloud-system.

Aranet tilbyder sensorer, der kan måle varme, fugtighed, CO2, og mange flere parametre.

Med Aranet er der mulighed for datalogging og ”egenkontrol” (HACCP) til fødevareproduktion, lagervirksomhed, supermarkeder, restauranter, køling, landbrug, gartnerier, bygnings-CTS, farmaceutisk industri, miljø, museer, datacentre og en række andre brancher.

  • Batteridrevne sensorer med op til 10 års batterilevetid.
  • Sikker radiokommunikation (kryptering) og uafhængig af mobiltelefonsystemet (gratis i brug).
  • Gratis dataanalyse software
  • Wi-Fi e-mail alarmer og med tilslutning af externt mobilmodem mulighed for SMS alarmering
  • Rækkevidde op til 3km (ved frit sigt)
  • Fordelagtig pris

Landbrug: Optimering kræver gode kontrolredskaber

Efterhånden som vi nærmer os 20 mia. mennesker på Jorden bliver kravene til udbytte fra landbrugssektoren større og større. Med et i sidste ende begrænset landbrugsareal er det vigtigt at optimere udbyttet på det, vi har. Og her er såkaldt “præcisionslandbrug” blevet et buzz word.

Præcisionslandbrug går ud på at tilføre de rigtige stoffer, holde den rette fugtighed, undgå spild, osv. Alt sammen noget som kræver præcise målinger, og her kommer datalogging med forskellige typer af sensorer ind i billedet. De systemer vi tilbyder fra Aranet er særdeles velegnede til denne produktionsform.

Også inden for husdyrbrug er god kontrol vigtig. Sensorerne kan bl.a. bruges til måle luftkvalitet og temperatur i en stald, hvilket er essentielle forhold for dyrenes velbefindende og sundhedstilstand.

Gode kontrolsystemer kan også bruges til at undgå spild: Som alle landmænd ved, så er der i en silo risiko for pludselige temperaturstigninger, som ødelægger kvaliteten af kornet som såsæd. Med en eller flere varmesensorer i siloen kan man fange en sådan temperaturstigning, langt før den bliver kritisk.

Så længe temperaturen befinder sig på normalt niveau får man daglige aflæsninger af laveste, middel og højeste temperatur i løbet af døgnet. Men hvis temperaturen bevæger sig ud af normalområdet, får man straks en alarm. Man kan også sætte systemet op til f.eks. automatisk udluftning og dermed nedkøling.

Temperaturkontrollen er selvfølgelig også særdeles anvendelig, når det gælder lagring af produkter, før de bliver sendt videre. Og ikke bare hos landmænd, men også hos producenter, grossister og ude i detailhandlen.

Fødevarer: Diskret real time overvågning til egenkontrol

Alle der producerer, lagrer eller distribuerer fødevarer har brug for en let og pålidelig måde at kontrollere varme, køl og frost. Og med datalogging er det slut med manuel registrering af egenkontrol til myndighederne. Alt kan udføres automatisk.

ComSystem A/S tilbyder løsninger til både faste adresser såsom kantiner, restauranter, storkøkkener, hoteller, supermarkeder, caféer osv. og til distribution af fødevarer og færdig mad.

Vores løsninger giver god dokumentation og overvågning af fødevaretemperaturen.

Til faste adresser har vi en prisbillig løsning i form af Aranet trådløse sensorer, som er batteridrevne med en batterilevetid på op til ti år og har et indbygget dataloggersystem, som sender oplysninger til enten en fast station eller til internettet. Sensorerne er små, fødevarevenlige, tåler rengøring og kan anbringes i kølerum, kølediske og lignende.

Til køkkener der leverer færdige måltider i madvogne har vi også en specialiseret løsning i form af Easylog. De batteridrevne sensorer lagrer data lokalt og sender dem videre via internet, når der er en godkendt WiFi-forbindelse.

Målinger på indemiljø kan føre til besparelser

Datalogning og real time overvågning af luftkvalitet, varme og luftstrømme kan bruges til at optimere varme og air condition, til glæde for både mennesker og økonomi.

Sundhed: Patientovervågning på hospitaler

Aranet har også sensorer til temperaturmåling på mennesker, og dataloggeren kan derfor bruges medicinsk, både som alarm på stigninger og til generel logning af temperaturudviklingen.

I forbindelse med en epidemi som COVID-19, hvor smitten fremføres som aerosoler, kan man desuden anvende Aranets generelle sensor for luftkvalitet, der kan fortælle, om der er nok luftcirkulation.

Ring til os på +45 4913 9693

Skal vi kontakte dig?

Send dit navn, telefon nr. og e-mail

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev