Nyhedsbrev | Juni  2017 | TRÅDLØSE NØDSTOP

ComSystem har igennem en årrække leveret trådløst radio fjernstyringsudstyr til industrielle applikationer som hydraulik, kraner, conveyorsystemer, robotceller og mange andre maskiner, som kan være potentielt farlige og derfor kræver et godkendt nødstop.

Der har nu vist sig en række nye opgaver, hvor der er behov for trådløse nødstop uden at der nødvendigvis er behov for andre fjernstyrede funktioner.

Når der er behov for et trådløst nødstop, vil det ofte være således, at personalet som betjener anlægget har behov for at bære det trådløse nødstop typisk i et bælte eller i en brystsele således at begge hænder er frie.

Med radiosafe systemet fra JAY-electronique kan vi levere nødstop med sikkerhedsgodkendelse op til SIL3 og PLe i henhold til maskindirektivet.

I det nævnte radiosafe system kan der også leveres en trådløs 3-stillingstrigger, som ofte benyttes i forbindelse med fejlsøgning og indkøring af farlige maskiner.

Endelig skal det nævnes, at dersom der er behov for at øge rækkevidden, kan der nu også leveres en repeater, type JUMP, som stadig sikrer at systemet er sikkerhedsgodkendt til det højeste niveau, SIL 3 og PL e.

Videre har vi hos ComSystem udviklet et lokationsbestemt bærbart sikkerhedsstop som kan give medarbejdere som arbejder med farlige maskiner en supplerende sikkerhed.

Systemet er baseret på langtrækkende RFID brikker, som kan bæres i en vest eller et bælte.

Systemet kan give sikre rækkevidder på op til 14 meter mellem læseren og vest eller bælte med to styk RFID brikker.

Hvis medarbejderen ved et uheld falder eller træder forkert og måske bliver fanget af maskinen og derved kommer ind i det farlige område, vil systemet sikre at maskinen stopper.